USD 404.99 202.49 *BUY*
Wulfenite
Jianshan Mine, Ruoqiang (Qakilik; Chaqiliq) Co., Bayin'gholin (Bayingolin; Bayinguoleng) Autonomous Prefecture, Xinjiang (Xinjiang-Uygur) Autonomous Region, China
110 x 130mm

Reference:2143
minID: N2D-35K
Verified:16th Oct 2019

Share


COPYRIGHT
© Magma Minerals


See Also:

Wulfenite from Jianshan Mine, Xinjiang Autonomous Region, China for sale by Barnett Fine Minerals priced at USD250.00
USD 250.00
Wulfenite
Jianshan Mine,
China
USD 250.00
46 x 42 x 76mm
Wulfenite from Jianshan Mine, Xinjiang Autonomous Region, China for sale by Magma Minerals priced at USD819.75
USD 867.83 *
Wulfenite
Jianshan Mine,
China
USD 867.83 *
75 x 120mm
Wulfenite,Calcite from Jianshan mine (stone crack), Ruoqiang County, Bayin gholin prefecture, Xinjiang, China for sale by Well-Arranged Molecules priced at USD400.00
USD 400.00
Wulfenite Calcite
Jianshan mine ,
China
USD 400.00
92 x 43 x 13mm
Wulfenite from Jianshan mine - Kurugtag Mts - Xinjiang Region- China for sale by Minservice.com priced at USD153.02
USD 161.99 *
Wulfenite
Jianshan mine ,
China
USD 161.99 *
103 x 47 x 67mm
Wulfenite,Calcite from Kuruktag Mountains, Shanshan County, Xinjiang Uyghur Autonomous Region, Xinjian Autonom Region, China for sale by Magma Minerals priced at USD300.58
USD 318.20 *
Calcite Wulfenite
Kuruktag Mountains,
China
USD 318.20 *
60 x 125mm
Wulfenite from Kurukang Mountains, Near Urumqi Xinjiang Region, Northern China  for sale by Khyber Minerals priced at USD375.00
USD 375.00
Wulfenite
Kurukang Mountains,
Northern China
USD 375.00
76 x 40 x 35mm
Wulfenite from Tuokexun (Toksun) Tulufan Prefecture, Xinjiang, Uygur region, China for sale by Well-Arranged Molecules priced at USD400.00
USD 400.00
Wulfenite
Tuokexun Tulufan Prefecture,
China
USD 400.00
42 x 34mm
Wulfenite from Tuokexun (Toksun) Tulufan Prefecture, Xinjiang, Uygur region, China for sale by Well-Arranged Molecules priced at USD400.00
25% Off
USD 400.00 300.00
Wulfenite
Tuokexun Tulufan Prefecture,
China
USD 400.00 300.00
90 x 54mm
Wulfenite from Kuruktag Mountains, Xinjiang Autonomous Region, China for sale by Quebul Fine Minerals priced at USD150.00
USD 150.00
WULFENITE
Kuruktag Mountains,
China
USD 150.00
77 x 60 x 54mm
Wulfenite,Goethite from Jianshan Mine, Ruoqiang Co., Xinjiang A.R., China for sale by Weinrich Minerals priced at USD125.00
USD 125.00
Wulfenite with Goethite
Jianshan Mine,
China
USD 125.00
30 x 30 x 20mm
Wulfenite from Kuruktag Mountains, Xinjiang Autonomous Region, China for sale by Quebul Fine Minerals priced at USD95.00
10% Off
USD 95.00 85.00
WULFENITE
Kuruktag Mountains,
China
USD 95.00 85.00
66 x 53 x 34mm
Wulfenite from Tuokexun (Toksun) Tulufan Prefecture, Xinjiang, Uygur region, China for sale by Well-Arranged Molecules priced at USD460.00
30% Off
USD 460.00 320.00
Wulfenite
Tuokexun Tulufan Prefecture,
China
USD 460.00 320.00
61 x 40mm
Wulfenite from Tuokexun (Toksun) Tulufan Prefecture, Xinjiang, Uygur region, China for sale by Well-Arranged Molecules priced at USD500.00
USD 500.00
Wulfenite with
Tuokexun Tulufan Prefecture,
China
USD 500.00
43 x 33mm
Wulfenite from Tuokexun (Toksun) Tulufan Prefecture, Xinjiang, Uygur region, China for sale by Well-Arranged Molecules priced at USD200.00
USD 200.00
Wulfenite
Tuokexun Tulufan Prefecture,
China
USD 200.00
51 x 34mm
Wulfenite from Urumqi, Kuruktag Mountains, Xinjiang Uygur Region, Northern China for sale by Khyber Minerals priced at USD200.00
USD 200.00
Wulfenite
Urumqi,
Northern China
USD 200.00
65 x 50 x 34mm
Wulfenite from Urumqi, Kuruktag Mountains, Xinjiang Uygur Region, Northern China for sale by Khyber Minerals priced at USD185.00
USD 185.00
Wulfenite
Urumqi,
Northern China
USD 185.00
54 x 49 x 30mm
Wulfenite from Urumqi, Kuruktag Mountains, Xinjiang Uygur Region, Northern China for sale by Khyber Minerals priced at USD185.00
USD 185.00
Wulfenite
Urumqi,
Northern China
USD 185.00
61 x 40 x 38mm
Wulfenite from Kuruktag Mountains, Xinjiang Autonomous Region, China for sale by Quebul Fine Minerals priced at USD30.00
USD 30.00
WULFENITE
Kuruktag Mountains,
China
USD 30.00
20 x 14 x 16mm